Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
 • Компромат

 • Теневая приватизация "Титана" - 2004.03.02


  Щодо небезпеки тЁньово© приватизацЁ© ДАК "Титан"

  Рада МЁнЁстрЁв АРК Крим вийшла до КабЁнету МЁнЁстрЁв Укра©ни з клопотанням (лист №01- 10/4825, в1д 06.12.2003 року) про видання Розпорядження Уряду Укра©ни "Про залучення Ёноземних ЁнвестицЁй у державну акцЁонерну компанЁю "Титан". У цьому зв'язку директор ДАК "Титан" ╙.ДмитрЁ╨в заявив про заплановане створення СП «Кримський титан» з британською Occidental Titanium Company LTD (ОТС). ЗгЁдно повЁдомленню ╙.ДмитрЁ╨ва спЁльне пЁдпри╨мство ма╨ залучити 100 млн. дол. ЁнвестицЁй на протязЁ п'яти рокЁв для розвитку виробничо© Ёнфраструктури ДАК "Титан".

  ЗазначенЁ плани, що активно лобЁюються керЁвництвом ДАК "Титан" у РадЁ МЁнЁстрЁв Автономно© Крим та КабЁнетЁ МЁнЁстрЁв Укра©ни, викликали негативну реакцЁю експертЁв галузЁ. В пресЁ та в приватному порядку фЁнансово-економЁчнЁ аналЁтики неодноразово висловлювали сумнЁви у кредитоспроможностЁ британського Ёнвестора, а також щодо його надЁйностЁ в якостЁ довготермЁнового партнера для стратегЁчного укра©нського пЁдпри╨мства.

  Проведена, з залученням джерел у дЁлових колах Велико© БританЁ©, оперативна перевЁрка засвЁдчила наступне:

  1. Запропонована ЁнвестицЁйна схема е типовою схемою тЁньово© приватизацЁ© та виведення активЁв державного пЁдпри╨мства. Зокрема акцЁ© "Occidental Titanium Company Ltd" придбанЁ компанЁ╨ю ARICOM (ВеликобританЁя), засновником яко© е компанЁя " Peter Hambro Mining " (ВеликобританЁя). КомпанЁя "Occidental Titanium Company Ltd" ма╨ виступити в якостЁ Ёнвестора i отримати 50%-1 акцЁю СП (попередньо планувалося передати Ёнвестору 50%+1 акцЁю СП, на що погоджувалося керЁвництво ДАК "Титан", але цьому завадила принципова позицЁя Фонду держмайна Укра©ни). ARICOM PLC (Public Limited Company - товариство з обмеженою вЁдповЁдальнЁстю), у свою чергу, спецЁально створена Peter Hambro Mining PLC для ризикованих операцЁй з Ёнвестування в росЁйську та укра©нську золотовидобувну та титанову промисловЁсть. У свою чергу, компанЁя Peter Hambro Mining PLC була заснована громадянином Велико© БританЁ© ПЁтером Хамброу (12% акцЁй компанЁ©) та громадянином РосЁ© Павлом Масловським (36%, за Ёншими даними 48% акцЁй компанЁ©). При цьому, П.Масловський сформував свою долю участЁ у майнЁ Peter Hambro Mining PLC за рахунок передачЁ до уставного фонду активЁв засновано© ним у ВеликЁй БританЁ© компанЁ© "Zoloto Mining". Одним з засновникЁв "Zoloto Mining" виступила РосЁйська "Токур-Золото", яка входить до списку 14 найбЁльших фЁнансових "пЁрамЁд" в РосЁ© Ё була лЁквЁдована у 1999 роцЁ, заливши по собЁ близько 8 млн. дол. боргЁв (перед банкЁвськими ЁнституцЁями та приватними особами). За даними росЁйських правозахисних органЁв, активи "Токур-Золото" були сконцентрованЁ на рахунках "Zoloto Mining" (на даний момент лЁквЁдована) Ё вЁдмитЁ через Peter Hambro Mining PLC для повторного Ёнвестування в РосЁ© та кра©нах СНД.

  2. За наявною ЁнформацЁ╨ю компанЁя-Ёнвестор створена виключно з метою здЁйснення вищезгадано© операцЁ© по виведенню з пЁд державного контролю основних фондЁв ДАК "Титан". Не вЁдповЁда╨ дЁйсностЁ твердження ╙.Дмитри╨ва щодо того, що група Hambro ╨ однЁ╨ю з найвЁдомЁших фЁнансово-промислових груп, яка контролю╨ та здЁйсню╨ участь в управлЁннЁ ряду найбЁльших свЁтових фЁнансових та промислових компанЁй та ЁнституцЁй, зокрема Merrill Lynch Group, Credit Swiss, British Petroleum, Vodafone.. За даними економЁчно© розвЁдки, отриманими з ре╨стру юридичних осЁ6 Велико© БританЁ© (UK Companies House), зЁ згаданих вЁдомих у дЁловому свЁтЁ компанЁй та ЁнституцЁй тЁльки Merrill Lynch IM (одне з численних вЁддЁлень Merrill Lynch Group) прийма╨ участь у 6ЁзнесЁ Peter Hambro Mining PLC, маючи 7% акцЁй. Такий пакет не да╨ можливостЁ брати участь у прийняттЁ рЁшень та визначеннЁ полЁтики компанЁ©, а його наявнЁсть у Merrill Lynch IM поясню╨ться полЁтикою компанЁ©, яка частину вЁльних коштЁв Ёнвесту╨ у ризикованЁ проекти, якЁ можуть провалитися, проте ЁнодЁ дають великЁ прибутки. До того ж, зЁ згаданих документЁв виплива╨, що Peter Hambro Mining PLC (створена 20 грудня 2001 року), ARICOM PLC (створена 12 вересня 2003 року) та "Occidental Titanium Company Ltd" (створена 10 вересня 2003 року) контролюються одними й тими ж самими особами, а саме: Leatham Philip William (секретар та директор Peter Hambro Mining PLC, ARICOM PLC та "Occidental Titanium Company Ltd"), Масловський Павло ОлексЁйович (директор Peter Hambro Mining PLC та ARICOM), Hambro Peter Charles Percival (директор Peter Hambro Mining PLC та ARICOM PLC). КрЁм того серед директорЁв Peter Hambro Mining значаться Hambro George Jay та ОлексЁй Масловський – батько Павла Масловського.

  3. За оперативними даними, отриманими з британських джерел, Ёнвестор, що бере на себе зобов'язання Ёнвестувати в спЁльне пЁдпри╨мство 100 млн. дол. не ма╨ нЁ зазначених коштЁ, анЁ реально© можливостЁ залучити ©х на фЁнансовому ринку. ARICOM PLC, одна з компанЁй групи, вЁдповЁдальна за залучення коштЁв на фЁнансовому ринку ма╨ уставний капЁтал на суму 500 тис. фунтЁв стерлЁнгЁв (близько 800 тис. дол.), а ©© можливостЁ щодо залучення ЁнвестицЁй через продаж акцЁй на площадцЁ альтернативно© бЁржЁ ЁнвестицЁй (AIM), яка створена для ризикованих проектЁв малого та середнього бЁзнесу, оцЁнюються експертами щонайбЁльше (за найсприятливЁших обставин) у 22,5 мЁльйони фунтЁв стерлЁнгЁв загалом. При цьому у поточному роцЁ, на думку британських аналЁтикЁв, компанЁя зможе залучити не бЁльше 4 мЁльйонЁв фунтЁв стерлЁнгЁв. НавЁть цЁ дуже посереднЁ успЁхи можливЁ тЁльки у разЁ створення СП «Кримський титан», оскЁльки Ёнвестори вкладають грошЁ пЁд гарантЁю основних фондЁв ДАК "Титан". Вже зараз британськЁ експерти зазначають, що продаж акцЁй ARICOM PLC, яка, до речЁ, ще не сформувала статутний капЁтал, здЁйсню╨ться за спекулятивною цЁною, а контроль над компанЁ╨ю ©© засновники зберЁгають за допомогою сумнЁвних операцЁй, "ризикованих для стороннЁх осЁб".

  Проведене СБУ вивчення ситуацЁ© дозволя╨ зробити висновок, що так званЁ Ёнвестори розраховують залучити кошти пЁд основнЁ фонди ДАК "Титан", оскЁльки власних вЁльних коштЁв вони в наявностЁ не мають. При цьому виника╨ загроза що в разЁ вЁрогЁдного зриву проекту через нестачу коштЁв, розрахунок з британськими Ёнвесторами буде проведений за рахунок укра©нського пЁдпри╨мства, кошти, акумульованЁ на рахунках компанЁ© ARICOM PLC, будуть переведенЁ на рахунки Peter Hambro Mining PLC. В разЁ сво╨часно© лЁквЁдацЁ© ARICOM PLC (що можна передбачити) Peter Hambro Mining PLC не несе нЁяко© вЁдповЁдальностЁ перед укра©нською стороною та перед британськими акцЁонерами по ©© зобов'язаннях. Таким чином, фактичнЁ власники групи компанЁй залишаються у прибутку (вЁд декЁлькох мЁльйонЁв, до декЁлькох десяткЁв мЁльйонЁв доларЁв) у будь якому випадку, а укра©нська сторона буде отримувати ЁнвестицЁ© тЁльки в разЁ успЁшного продажу акцЁй на площадцЁ альтернативно© бЁржЁ ЁнвестицЁй (AIM), де здЁйснюються ризикованЁ операцЁ©. КрЁм того, оскЁльки пЁсля створення СП, держава фактично втратить контроль над ДАК "Титан" (не виключа╨ться проведення ARICOM PLC додатково© емЁсЁ© акцЁй на AIM), мова може йти про тЁньову приватизацЁю ДАК "Титан" його чинним керЁвництвом.

  На сьогоднЁ можна передбачити наступнЁ негативнЁ наслЁдки тЁньово© приватизацЁ© ДАК Титан":

  - втрата Укра©ною контролю над стратегЁчним пЁдпри╨мством галузЁ, яке, до того ж, ╨ важливим чинником економЁки АРК;

  - неможливЁсть створення, передбачено© Указом Президента, вертикально Ёнтегровано© компанЁ©;

  - поновлення претензЁй FATF, мотивованих спЁвпрацею укра©нського уряду з непрозорим Ёнвестором, який до того ж пЁдозрю╨ться у вЁдмиваннЁ коштЁв;

  - направлення коштЁв, отриманих пЁд гарантЁю основних фондЁв ДАК "Титан", на ЁншЁ проекти П.Масловського, зокрема в РосЁйськЁй ФедерацЁ©.

  3 метою запобЁгання розвитковЁ подЁй за негативним сценарЁ╨м вважали б за доцЁльне розглянути можливЁсть змЁни чинного керЁвництва ДАК "Титан", оскЁльки його вЁдверта зацЁкавленЁсть у реалЁзацЁ© невигЁдного для Укра©ни проекту да╨ пЁдстави констатувати наявнЁсть власно© матерЁально© зацЁкавленостЁ у тЁньовЁй приватизацЁ© ДАК "Титан", що проходить пЁд прикриттям створення СП «Кримський титан». Одночасно, перспективною вида╨ться реалЁзацЁя проекту зЁ створення вертикально Ёнтегровано© компанЁ©, яка б об’╨днала всю титанову промисловЁсть Укра©ни.

  вернуться на главную
   
 • Новости
 • 2020.09.11
  Всему профсоюзному движению объявлена война
  2020.09.06
  Геленджик. Красногвардейская, 79. Для пострадавших жильцов обещали построить другой дом
  2020.09.04
  БАЗ: Давление на профсоюз и сокращение несогласных
  2020.09.02
  Когда слепой ведет слепого, происходит "умное голосование"
  2020.09.02
  На конкурсе упырей, и то место невыдающееся
  2020.09.01
  Ну о чем может поведать журналист с жизненным опытом цыпленка?
  2020.08.30
  Гарантия фальсификаций выборов
  2020.08.29
  Иск работники ЗиДа проиграли
  2020.08.29
  Такова звериная сущность капитализма!
  2020.08.26
  Питерский Метрострой - бастует!
  2020.08.26
  Уж чем можем: вернуть городу портрет его героя
  2020.08.26
  Распределение по труду. Это как?
  2020.08.25
  Премия Дарвина уходит в Воронеж
  2020.08.25
  "Принять вызов". И немножко травы
  2020.08.25
  При нерешенном любом вопросе он и становится ключевым


   
   
 • Статистика
 •    Rambler's Top100
    
 • Народные новости
 • 2019.02.12
  Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
  2017.11.19
  Появился московский "Домик для мам"
  2016.06.18
  Сталинградский тракторный (история и её конец)
  2016.05.03
  Как помочь ополчению в ДНР сегодня
  2013.04.25
  Автобус с Маннергеймом

 • Последние статьи
 • 2020.08.25
  Премия Дарвина уходит в Воронеж
  2020.08.04
  Силовигарх Путин вновь вспомнил о "бомбе" в первой Советской конституции
  2020.08.01
  О Прилепине и его прозаической протеичности
  2020.07.28
  "Монастырь особого назначения": социальный регресс, итог либеральных реформ
  2020.07.22
  Силовигархия устами Леонтьева проговорилась, что не хочет терять власть по воле молодёжи (видео)
  2020.07.18
  Как Элвис "Король" Пресли на "Битлов" Никсону настучал (фото)
  2020.07.07
  "Ашаршылык": кто и зачем устраивает пляски на костях погибших во время голода и реабилитирует нацистов в Казахстане
  2020.07.06
  Московскую оппозицию приехали "зачищать" специалисты из Грозного: к коронации Путина должно быть всё чисто (видео)
  2020.07.04
  Путриотка Симоньян агитирует за увольнение всех несогласных с изнасилованием конституции
  2020.07.01
  Силовигарх Путин опять примазался к Победе на фоне памятника во Ржеве
  2020.06.26
  Ксения Собчак, от либерализма до фашизма всего шаг (видео)
  2020.06.23
  Дочери беднейшего президента РФ Путина шикарно тусовались со "Стрелками" в начале нулевых
  2020.06.20
  Борис Гребенщиков - жеманная блеющая пошлость
  2020.06.16
  Как Навальный ветерана до инсульта "довёл", противясь "конституционной" монархии
  2020.06.10
  Cемья главы Росприроднадзора владеет недвижимостью стоимостью более 700 млн рублей (видео)


  На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
  A

  разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO